Zoeken
Zoeken
Vakanties & vrije dagen

Het vakantierooster (opgesteld door de GMR van PRODAS) is bekend. Daarnaast heeft het team een aantal studiemomenten tijdens schooltijd. De kinderen zijn dan vrij. In het schema hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en studiedagen. Dit vindt u ook op ons Ouderportaal.
 
Schoolvakanties 2017-2018      
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari
Meivakantie 23 april t/m 4 mei
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus

Studiedagen/vrije dagen:
donderdag    26 oktober 2017
woensdag 6 december 2017 (Sinterklaas)
woensdag 14 maart 2018
maandag 26 maart 2018
maandag 2 april 2018 (Pasen)
maandag    21 mei 2018 (Pinksteren)