Zoeken
Zoeken
Bijzondere activiteiten

Wij geloven dat kinderen overal en van iedereen leren, dus ook van elkaar. De meeste leeractiviteiten vinden plaats binnen de eigen groep. Ook organiseren we een aantal groepsoverstijgende activiteiten. Hiernaast lichten we een aantal bijzondere activiteiten toe.